Třídy

Základní organizační jednotkou SRZŠ jsou jednotlivé třídy, které si volí své delegáty. Ti jsou většinou zároveň i třídními důvěrníky, ale v některých třídách si mohou tyto funkce rozdělit dva lidé a spolupracovat.

Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán našeho Sdružení.

Delegáty za jednotlivé třídy a počty členů uvádíme v následující tabulce: