Příspěvek SRZŠ na „Expedici Šumava“

ZŠ Nedvědovo náměstí pořádala ve spolupráci se SRZŠ ve dnech 30/10 – 5/11 zajímavou a tradiční akci v přírodě pro třetí, čtvrté a páté třídy s názvem Expedice Šumava (foto je z odjezdu na Expedici). Akce je se zapojením ekologické výchovy a tématem „Příroda nás naučí, jak se máme chovat k ní“. A SRZŠ na ní […]