Jak můžu pomoci?

Každého potěší, když někdo jeho práci ocení:-) Sdružení rodičů je dobrovolný spolek a všichni do něj přispívají časem a schopnostmi bez nároku na jakoukoli odměnu. Společným cílem je pomoci škole a zlepšit prostředí, ve kterém naše děti tráví většinu týdne.

Potýkáme se ale s tím, že část rodičů SRZŠ nezná, nebo se o něj nezajímá a následně neplatí příspěvky, což snižuje náš rozpočet a tím pádem schopnost dělat více aktivit a projektů.

Pokud byste chtěli SRZŠ nějak pomoci, zde jsou některé možnosti, které můžete zvážit:

  1. Prvním krokem je samozřejmě stát se platícím členem Sdružení.
  2. Dále nám pomůže, pokud mluvíte nebo jste jinak v kontaktu s jinými rodiči, pokud zmíníte SRZŠ a nasměrujete je na náš web www.srzs.cz a na naši facebookovou stránku a třeba jim poradíte, aby se také stali členy.
  3. A nakonec, pokud chcete pomoci ještě více, kontaktujte nás a domluvíme se. Možnosti zapojení jsou široké:
    • Máte-li nápad na nějakou akci, kterou byste rádi pomohli zorganizovat ve spolupráci nebo přímo pod hlavičkou SRZŠ.
    • Pokud máte nějaké schopnosti a dovednosti, které by mohly být pro Sdružení, děti nebo školu užitečné a byli byste ochotni je poskytnout (jako např. pan architekt Stašek zde).
    • Pokud máte vyšší finanční možnosti a zvažovali byste možnost poskytnutí finančního daru (ať už jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba) kontaktujte nás, rádi se s Vámi domluvíme, na co konkrétně by se dar měl využít. Příkladem může být třeba akce „Nedvěďák sobě“