Informace ze stravovací komise

V tomto článku zveřejňujeme informace o činosti stravovací komise za poslední cca rok a půl na požádání její předsedkyně paní Petry Samberg Vargové. Komise zároveň oznamuje konec svého působení. Pozn: Stravovací komise je ad-hoc ustanoveným neformálním orgánem, je na Sdružení rodičů zcela nezávislá.

Zpráva od Stravovací komise: výsledky dotazníku

Vážení rodiče, paní Petra Vargová, předsedkyně Stravovací komise, nás požádala o nasdílení výsledků dotazníkového šetření. Jsou veřejně ke stažení v tomto příspěvku ve formátu PDF. S případnými dotazy je a náměty je možné se obracet přímo na stravovací komisi na emailu stravovacikomise@email.cz

SRZŠ zve na workshop FIE (25. 9.) a kurs Rodina ve hře (28. 9.)

Na naší škole je vyučován jeden předmět pod poněkud tajemnou zkratkou FIE. Bohužel rodiče se s ní setkávají zpravidla jen na začátku roku, když musí platit za instrumenty FIE, aniž by jim kdokoli vysvětlil v čem metoda spočívá a proč je pro děti přínosná. Vítáme proto workshop paní učitelky a lektorky FIE Pincové, kde se […]

SRZŠ vítá novou ředitelku školy

K 1. 5. 2019 je na naší škole Prahou 4 jmenována nová ředitelka vzešlá z výběrového řízení, Mgr. Lenka Klupáková. Nové paní ředitelce přejeme hodně štěstí, jsme plně k dispozici a již jsme začali spolupracovat. Odcházející pověřené paní ředitelce Mgr. Evě Smažíkové SRZŠ hluboce děkujeme za čtyři extrémně náročné měsíce velmi úspěšného krizového managementu, který […]

Revitalizace Nedvědova náměstí

Architektonické studio Archilab zveřejnilo na panelech před hlavní budovou školy výsledky architektonické studie Revitalizace Nedvědova náměstí zadané MČ Praha 4. Přinášíme vám fotky panelů, ale doporučujeme, abyste se na panely zašli podívat osobně.