Informace ze stravovací komise

V tomto článku zveřejňujeme informace o činosti stravovací komise za poslední cca rok a půl na požádání její předsedkyně paní Petry Samberg Vargové. Komise zároveň oznamuje konec svého působení. Pozn: Stravovací komise je ad-hoc ustanoveným neformálním orgánem, je na Sdružení rodičů zcela nezávislá.

Zpráva z projektu Kreativní partnerství: Abeceda věcí

Přestože začátek školního 2020/21 byl poznamenán několikerým přechodem z prezenční na distanční online výuku a zpět, podařilo se nám s lektorkou Pavlou Gajdošíkovou díky spolupráci s paní učitelkami Janou Šrámkovou a Lucií Rákosníkovou zrealizovat pilotní fázi projektu. Děti se nadšeně zapojily a těšíme se, až výsledky jejich práce budeme moci prezentovat – hned jak to […]

Zpráva od Stravovací komise: výsledky dotazníku

Vážení rodiče, paní Petra Vargová, předsedkyně Stravovací komise, nás požádala o nasdílení výsledků dotazníkového šetření. Jsou veřejně ke stažení v tomto příspěvku ve formátu PDF. S případnými dotazy je a náměty je možné se obracet přímo na stravovací komisi na emailu stravovacikomise@email.cz