Projekty tříd v prvním pololetí podpořené SRZŠ (aktualizováno)

Do konce ledna bylo možné se u SRZŠ přihlásit o příspěvky na projekty tříd za první pololetí, které jsme vyhlásili v listopadu. Sešlo se nám pět velmi zajímavých projeků, na kterých participovalo celkem devět tříd. Nechte se jimi inspirovat:

  1. Předvánoční výprava třeťáků na Karlštejn (3A a 3B)
  2. Akce – 30 let svobody (4B, 5B a 6A)
  3. Po stopách historie výroby vánočních ozdob (4A, 4B a 6A)
  4. Akce národní muzeum (6A a 6B)
  5. Geodesky pro druháčky (2A a 2B)

Předvánoční výprava třeťáků na Karlštejn (3A a 3B)

Dne 13. prosince 2019 v sedm hodin ráno jsme se sešli před vodárnou, kde nás naložil pan Kukla a vyrazil jsme směr Karlštejn.

První zastávka byla v muzeu Betlémů, snad každý si našel svůj oblíbený betlém nebo alespoň postavičku. Takový Štěpán, který upadl na ledu, pobavil spoustu dětí. Starší se zase pobavili u betlému se Sputnikem. Ježíšek ve vlaku, kterému kyne i tatíček Masaryk, Karel IV. a mnoho dalších českých osobností, byl dobrou lekcí z historie. Ale samozřejmě jsme viděli mnoho klasických betlémů ze dřeva, skla, perníku, papíru a mnoha jiných materiálů.

Pak nás čekali dílničky, všichni jsme si nazdobili skleněnou vánoční kuličku, která nám bude zdobit vánoční stromeček doma. Všechny byly nádherné a originální, snad zvládnou převoz do Prahy. Paní pro to udělala maximum a všichni jsme si odnášeli krásnou originální ozdobu v pevné krabičce.

A konečně jsme vyrazili na hlavní cíl naší výpravy, královský hrad Karlštejn. Jen kdyby to nebylo tak do kopce 😊. V 10:30 jsme vyrazili na prohlídku prvního okruhu s průvodcem. Prohlídka byla super, dověděli jsme se spoustu nového. Třeba jak a proč Karel IV. hrad vůbec založil, že ve filmu Noc na Karlštejně je mnoho nesrovnalostí (ženy na hrad mohli už od začátku), které lidé považují za historické fakty. Výklad byl vyčerpávající a nás začal tlačit čas k návratu.

Tak honem k autobusu (ještě, že je to z kopce 😊). Snad stihneme oběd, někteří nezvládli ani sníst svačinu, kterou nám připravily maminky. Ve čtvrt na dvě jsme zpátky v Praze, plni nových zážitků.

Akce – 30 let svobody (4B, 5B a 6A)

Žáci 4 B, 5.B a 6.A se v rámci akce „30 let svobody“ ponořili do hloubky lidských hodnot. S tím je totiž rok 1989 spjat a rozhodně stojí za to vzdát úctu min. možnou osvětou a přitom politicky nehranit a jen si uvědomit sílu, potenciální hrozby a možnost skupin a rozdílných politických nastavení země demokratické a socialistické s ohledem na věk zapojených tříd. 

Žáci se stali  reportéry a realizovali rozhovory s pamětníky revolučního období. V hudební výchově a v rámci ČJ se seznamovali s  osobnostmi sametové revoluce, nejen s příběhem pana prezidenta Václava Havla a s nadčasovými texty, které nikdy neztratí na hloubce a současně poznali ty nové, které se kvalitou vyrovnávají.

Vyvrcholením celého revolučního seznamování byl dvoudenní workshop, kdy děti ve věkově smíšených skupinách mohly zkusit jaké to je být na obou stranách „ZDI“, vysvětleny jim byla motta a hesla, která zeď pojímala, autentická videa podpořila emotivní stránku celého období. Žákům se pomocí obrázků a čtení příběhů a vyprávění dobových situací přibližoval běžný život před a po roce 1989. Hráli čáru a připomínali si hry a způsoby trávení volného času „před“. Tvořili FB profily osobností  (M. Kubišová, J. Dientsbier, Olga Havlová, M. Jakeš a další), vyráběli transparenty a oblékli se i do dobových obleků příslušníka veřejné bezpečnosti, které jsme měli zapůjčené z Barrandovských ateliérů.

Druhý den vyrazili s pracovními listy, transparenty, trikolorami a svíčkami na rekonstrukci pochodu 17.11.1989. Na Albertově a na Národní třídě ještě do větší hloubky byla posílena propojenost míst a aktivit, příčin a důsledků. A písničky spolu s voláním po svobodě děti cítily v sobě v tom správném slova smyslu. Nic nebylo navíc a bylo to úžasné…

V pátek 15.11. jsme tedy patřili mezi ty, kteří se nebáli v této době připomenout hlavní myšlenky sametové revoluce, zdůraznit sílu a potřebu lidských hodnot, pro které to vše vypuklo a nacházet dále cesty, jak tyto hodnoty udržet právě na poli školy.   „Kdy – když než teď? Kdo – když než my?“

Po stopách historie výroby vánočních ozdob (4A, 4B a 6A)

Tato školní akce mimo školu byla provázena návštěvou výroben skleněných vánočních ozdob, ruční výroby v ČR. Toto tradiční řemeslo je světoznámě proslulé a navazuje tak na předmět ČAJS, kde povolání a proces výroby a vzniklých produktů řešíme. V rámci finanční gramotnosti hovoříme o vstupech a nákladech, které je zapotřebí k výrobě výrobků, prodeji zboží, nabízeného poté v obchodech o tvorbě cen brát v úvahu. Neméně podstatnou je i motivace dětí např. k volbě budoucího povolání. Této akce se zúčastnili žáci 4. A, 4.B a někteří z 6.A.

Žáci v podkrkonošském prostředí navštívili výrobu historických perličkových ozdob v Poniklé, která je o něco starší než výroba foukaných aj. vánočních ozdob ve Dvoře Královém. Tam se výroba zahájila v r. 1931. Prošly provozovnou: od foukárny, stříbřírny, barvírny, malírny přes dokončovací dílnu až k balení. Mohly si vyzkoušet dekorování vánočních ozdob samy v rámci dílniček. Žáci měli pracovní listy jako výstup projektového dne.

V Poniklé, v historických rodinných domech s touto ruční tradiční výrobou děti viděly, jak se podobný postup výroby liší od perličkových, tedy malých forem a tvarů ozdobiček, které se navlékají v tvar a kde je kompozice jednotlivých dílků zcela odlišná od velkokapacitní Královédvorecké. Kladl se důraz na porovnání a specifika výroby těchto ozdob navzájem, čímž jsme navázali i v hodinách FIE v rámci instrumentů Porovnávání v praxi.

I v Poniklé si děti z jednotlivých dílků vyrobily vánoční ozdobu formou dílniček. Poté  se věnovaly pracovnímu listu, který dostaly v deskách již ráno u autobusu, a kde mohly nabyté zkušenosti reflektivně zhodnotit a ukotvit si v závěru na přehledné myšlenkové mapě proces výroby po svém. V pracovních listech se ukazovaly i prvky kvízových otázek, uzavřených či otázek polootevřených.

Pracovní list měl 3 strany. Děti pak v měly možnost i volného písemného projevu, kde si psaly své dojmy z projektu. Děti si uvědomily hodnotu výrobku, umí ocenit díky nahlédnutí do výrobního procesu, co v ceně výrobku je zahrnuto. Zvažují nyní tento proces i u dalších produktů. Velmi je celý projekt zaujal a práci s textem v článku o perličkách z Podkrkonoší si poté také užily. Děti, i ty, jejichž školní motivace je náročná, protože mají výrazné poruchy učení a oslabené kognitivní funkce se díky propojení a výrazné interaktivitě z projektu radovaly a velmi si je užily. Jejich výstupy byly velmi obsáhlé a přesné a doznívaly intenzivně i v dalších dnech. V hodině fin. gramotnosti, jež je zahrnuta do matematiky pak nadšeně spolupracovaly. Děti v průběhu projektu pracovaly ve skupinkách i samostatně. I pro nás pedagogy byl zážitek silný a celý projekt se velmi povedl. 

Akce národní muzeum (6A a 6B)

Exkurze Národního muzea 28. 1. 2020 se účastnili žáci 6. tříd. Seznámili se s historií Národního muzea. Budova Národního muzea byla slavnostně otevřena v roce 1890.  Finančně se na stavbě podílel i císař František Josef I. s manželkou Sissi, proto jsou zde jejich podobizny.

Dvojice žáků dostala pracovní listy a postupně poznávala významné osobnosti naší kultury, literatury, politiky a vědy 19. a 20. století. Podle soch a bust děti poznaly Františka Palackého, T. G. Masaryka, Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Nerudu, Boženu Němcovou a další.  Závěrem paní lektorka položila dětem otázku. Kdo by mohl být v Panteonu Národního muzea z významných osobností českého národa podle jejich názoru. Děti říkaly jména Václav Havel a Karel Gott.

Nakonec jsme navštívili kopuli Národního muzea, úplně nejvyšší zpřístupněné místo. Byl zde nádherný pohled na Václavské náměstí a celou Prahu.

Budova Národního muzea prošla rekonstrukcí, která se vydařila. Pro děti 6. tříd a pedagogy to byl silný zážitek.

Geodesky pro druháčky (2A a 2B)

Třídy 2.A a 2.B obdržely od SRZŠ příspěvek na pořízení sad různobarevných plastových geodesek s přiloženými sadami gumiček. Tyto geodesky jsou vynikající pomůcka pro výuku žáků pro 1.-5. třídu ZŠ. Desky se dají využít v hodinách matematiky, českého jazyka i prvouky (například pro nácvik hodin).

Každá zakoupená sada obsahuje 6ks různobarevných plastových geodesek s přiloženými sadami gumiček. Geodesky jsou z trvanlivého pevného plastu o velikosti 15x15cm. Na jedné straně je síť 5×5 výstupků, na druhé straně jsou výstupky ve středu, v rozích a 24 výstupků je uspořádáno do kružnice.

Žáci 2.A si desky zatím vyzkoušeli v hodině matematiky a českého jazyka. Děti pro seznámení s pomůckou skládaly písmena, číslice, 3D tvary, řešily úlohy na souměrnost, vytvářely vlastní nádherné obrázky. Podle dětí prý zatím nejlepší hodina matematiky.

Paní učitelka plánuje další možnosti využití ve výuce, které jsou vesměs neomezené. Ačkoliv to může vypadat složitě, je princip velice jednoduchý. Úkolem může být např. najít na kartičce 3 objekty, které k sobě patří. Když spojíme příslušné kolíčky na desce barevnou gumičkou, vznikne nám trojúhelník. Po otočení kartičky si můžeme řešení zkontrolovat.

Desky lze využít při skupinové výuce i pro individuální práci s dětmi se zvláštními potřebami (i pro nadané žáky).

S paní učitelkami jsme domluvené na výrobě vlastních kartiček na míru.

Přehled příspěvků

TřídaPočet členů (k datu zaslání zprávy)Výše příspěvku
2A71050 Kč
2B142100 Kč
3A101500 Kč
3B111650 Kč
4A121800 Kč
4B121800 Kč
5B142100 Kč
6A71050 Kč
6B172550 Kč

V případě, že se jedna třída účastnila více než jednoho projektu, velice to vítáme, ale příspěvek dostane bohužel jen jednou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..